• Husbanken.no

  Boligtreffet 2019

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil ha dine innspill til Boligmeldingen. I tillegg får du boligsosial lederkonferanse, bostøttesamling, samt opplæring i og informasjon om Husbankens virkemidler.

  Mennesker sitter i en konferansesal

  Har du innspill til stortingsmeldingen om boligsosial politikk?

  Et innspill kan være beskrivelsen av et problem, faktaopplysninger, statistikk, forslag til løsninger eller et ønske om å spille en større rolle på boligfeltet. Mer informasjon på regjeringen.no

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland