Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Dette gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Inntektsgrunnlaget er som regel inntekten i følge det siste skatteoppgjøret.

Øvre inntektsgrense bestemmes blant annet av hvor i landet du bor. Det er brutto inntekt som legges til grunn. Inntektsgrensene gjelder fra juli - desember 2016.

OBS!  DET KOMMER NYE INNTEKTSGRENSER FRA JANUAR 2017.

Velg kommunegruppe:

Gruppe 1 - Oslo

Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum

Gruppe 3 - Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes

Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Inntekten som legges til grunn for beregning av bostøtte, er som regel inntekten i følge det siste skatteoppgjøret du har mottatt.