Flyktninger og innvandrere

Bolig er grunnlaget for integrering og deltakelse i samfunnet. 

Informasjon, veiledning, ulike kompetansetiltak og kunnskapsutvikling er viktige virkemidler som Husbanken bidrar med overfor kommunene når de skal skaffe boliger til flyktninger.