Barnehager

Hovedmålet i barnehagepolitikken er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Husbanken gir lån til barnehager. Vi bidrar også med informasjon om hvordan man utformer og etablerer en barnehage.

På denne siden finner du lenker til litteratur, statistikk og noen gode eksempler på barnehager. Du finner også en oversikt over det viktigste rammeverket. Søknad om lån til barnehager behandles ved Region vest.

 

Gode eksempler
Fjell barnehage Drammen