Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 13.05 - Gledelig styrking av bostøtten

  I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke overslagsbevilgningen til bostøtte med 285 millioner kroner. Dette kommer som en følge av at anslaget for antall mottakere har økt og sammensetningen av mottakergrupper er endret.

 2. 05.04 - Kommunene oppfordres til å ta i bruk eksisterende bolig- og bygningsmasse for å bosette flyktninger

  Husbanken tilpasser sin praksis og vil ikke stille kvalitetskrav utover teknisk forskrift når det blir gitt grunnlån. Dette gjelder kun i tilfeller for fremskaffelse av utleieboliger hvor kommunen er eier eller har disposisjonsrett/tildelingsrett.

 3. 01.04 - Trondheim bosatte flere flyktninger i 2015 ved å samarbeide med det private utleiemarkedet

  Trondheim kommune ble anmodet om å bosette 300 flyktninger av IMDi i 2015. Etter at kommunen inngitt et samarbeid med private utleieaktører i kommunen, kunne Trondheim å ta i mot 40 prosent flere enn anmodet. 

 4. 18.03 - På Saupstad-Kolstad er trivselen stor

  I følge Are Risto Øyasæter, arkitekt ved byplankontoret og del av programgruppen i områdeløftet, lever ikke Saupstad opp til sitt rykte som utrivelig drabantby. Her er trivselen stor! Bydelen er en grønn oase – og kanskje den mest mangfoldige i Trondheim.

 5. 16.03 - Digitalisering - en forutsetning for nå målene i boligpolitikken

  I et intervju med Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler administrerende direktør Bård Øistensen Husbankens erfaringer med digitalisering. Han gir også tre gode råd til andre toppledere i staten som ønsker å få fart på digitaliseringen og flere vellykkede digitaliseringsprosjekter.

 6. 15.02 - Seminar over hele landet om oppgradering i borettslag og sameier

  Gjennom å oppgradere boligselskapet kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen. Når borettslaget eller sameiet har behov for oppgradering, bør styret sette av nok tid til beslutningsprosessen, gi beboerne informasjon i små porsjoner og åpne for dialog

 7. 11.02 - Dette skjer i Bolig for velferd i 2016

  Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020), angir retningen for det boligsosiale arbeidet fram mot 2020. Målet med strategien er å samle og målrette den offentlige innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. De involverte direktoratene har nå lagt frem planen med tiltak for det kommende året.

 8. 03.02 - Snart kan alle søke startlån og tilskudd elektronisk

  2. februar åpnet Husbanken opp for å ta imot elektronisk søknad fra innbyggerne i syv utvalgte kommuner. Går alt etter planen, vil denne digitale løsningen være tilgjengelig for hele landet i mai måned.

 9. 03.02 - Gode råd er ikke alltid dyre

  I blant er de faktisk helt gratis! Naturvernforbundet har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken for å kurse studenter som skal gi energirådgiving til boligeiere. I løpet av februar skal studenter ved Høgskolen i Bergen gjennomføre over 50 energirådgivningsoppdrag.

 10. 01.02 - Slik får du borettslaget med på oppgradering

  For å overbevise eierne om at borettslaget/sameiet bør oppgraderes, bør styret sette av nok tid til beslutningsprosessen, gi beboerne informasjon i små porsjoner og åpne for dialog. SINTEF Byggforsk og Norske Boligbyggelag (NBBL) har nå testet ut og oppdatert veilederen som skal hjelpe borettslag med å få eiere med på ambisiøse energioppgraderinger.