Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 16.03 - Seks bygg konkurrerer om Statens Byggeskikkpris 2015

  Seks av de totalt 76 byggene som ble innmeldt er nominert til den avsluttende runden. – Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er godt fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.

 2. 11.03 - Flere barn får et godt sted å bo

  NAV Kristiansund har gjennom en kartlegging funnet at mange barnefamilier bor dårlig i de kommunale utleieboligene. Gjennom prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» hjelper de utsatte barnefamilier til en bedre boligsituasjon.

 3. 03.03 - Storstilt satsing på svanemerkede boliger

  Husbanken ga tilsagn om grunnlån til 195 svanemerkede boligenheter i 2014. Det er tidligere bygd rundt 10 svanemerkede boligenheter i Norge.

 4. 03.03 - Endringer i modellen for beregning av tilskudd til utleieboliger

  Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Endringer i beregningsmodellen skal sikre økt forutsigbarhet for søker og en mer effektiv saksbehandling.

 5. 13.02 - Dette skjer i Bolig for velferd 2015

  Tiltaksplanen for den nasjonale strategien Bolig for velferd er utarbeidet og oversendt departementene. Dette er direktoratenes felles tiltak for å starte opp arbeidet med å gjennomføre strategien.

 6. 06.02 - Husbanken prioriterer riktig i 2015

  Ny statistikk bekrefter at Husbankens prioriteringer treffer målgruppene godt. Det er flere barn som vokser opp i familier med lav inntekt, og barnefamilier og unge har et særskilt fokus i strategien Bolig for velferd.

 7. 04.02 - Boligrådgivning i kommunene - ny eksempelsamling

  Her viser noen av våre kommuner, fra nord til sør, hvordan de organiserer arbeidet med rådgivning om boligtilpassing. De trekker frem tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og et godt samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral, som en viktig suksessfaktor.

 8. 04.02 - Se Lanseringskonferansen 2015 direkte her

  Sendingen starter 5. februar klokken 10.

 9. 26.01 - Søknadsfrist for kompetansetilskudd er 1. mars 2015

  Både kompetansetilskudd for boligsosialt arbeid og for bolig- og byggkvalitet må søkes innen 1. mars.

 10. 26.01 - Søk startlån og tilskudd før 6. februar

  Startlån, tilskudd til etablering, tilpasning og by- og områdeutvikling må søkes innen 6. februar. Også Helsedirektoratet har et tilskudd mange kommuner kan søke