Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 18.07 - Fra kommunal leietaker til boligeier

  Ustabil inntekt og grunnleggende kunnskap om boligmarkedet, er de største utfordringene kommunale leietakere har når de skal kjøpe bolig. I utviklingsprosjektet «Fra kommunal til privat bolig – del 2», har Trondheim kommune sett på hindringer kommunale leietakere møter når de skal kjøpe bolig.

 2. 18.07 - Retningslinjene for tilskudd til omsorgsboliger og utleieboliger er revidert

  Tilskuddene til omsorgsboliger og sykehjem samt utleiebolger er revidert. De inneholder blant annet presieringer om antall og plassering.

 3. 16.07 - Retningslinjene for grunnlån er revidert

  Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming. Husbanken opplever økende etterspørsel etter grunnlån, og grunnlån til boligsosiale formål skal prioriteres.

 4. 03.07 - Stort miljøpotensial i eldre hus

  Flere av de største aktørene i byggebransjen har gått sammen i et nytt prosjekt kalt SEOPP. Sammen skal de undersøke nye måter å nå energimål på, og i prosessen vil de gjerne ha din hjelp.

 5. 30.06 - Tilskudd til tilpasning: Kommunene må rapportere på gjenstående midler

  Husbanken har bedt alle kommuner med gjenstående midler på konto om å redegjøre for gjenstående midler samt redegjøre for i hvilken grad midlene er bundet opp i vedtatte men ikke utbetalte saker. Frist: 30. september.

 6. 25.06 - Frivillige hjelper til i boligjakten

  Asker kommune koordinerer frivillige til boligsosialt arbeid. – Dette er en forlengelse av det vi har mulighet til å tilby i kommunen, og er et flott supplement.

 7. 24.06 - Stjørdal: Hjelper utsatte barnefamilier til å eie egen bolig

  Gjennom utviklingsprosjektet «Bærekraftige barnefamilier» Stjørdal kommune, får utsatte og fattige barnefamilier råd og veiledning, slik at familiene skal bli i stand til å klare seg selv økonomisk - og på sikt kunne eie sin egen bolig.

 8. 24.06 - Midt-Norge: Mange barnefamilier sliter på boligmarkedet

  Boligen og nærområdet utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Husbanken skal i årene framover forsterke innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra.

 9. 23.06 - Flere bosetter seg i Grong

  Grong kommune har deltatt i forsøksprosjektet boligetablering i distriktene, som er en av flere grunner til at folketallet i kommunen er stigende for første gang siden år 2000.

 10. 22.06 - «Jeg er så glad - nesten litt redd…»

  Firebarnsmoren fikk i juni 2014 hjelp av NAV Kristiansund og kommunen til å kjøpe egen bolig. Prosjektet «Stabile og gode boliger for barnefamilier» var den utløsende faktoren til at drømmen ble realisert.