Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 07.04 - Nettsidene våre er nye og mer tilgjengelige

  Enklere, tydeligere og lettere å finne fram i. Det har vært målene for dagens omlegging av forsiden og menypunktene på husbanken.no

 2. 04.04 - Husbanken - et supplement til boligmarkedet

  Husbanken er en velferdsaktør. Vår rolle er å finansiere boligbygging som bidrar til å nå boligpolitiske mål, sier Bård Øistensen i en kommentar til debatten om Husbankens rolle i boligmarkedet.

 3. 27.03 - Ny strategi vil gi effekt for dem som trenger bolighjelp

  Husbanken mener regjeringens nasjonale strategi for boligsosialt arbeid vil stimulere til utvikling og innovasjon, og bidra til at kommunene kan gi bedre og mer effektiv hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet.

 4. 25.03 - Ny forskrift for startlån

  Regjeringen har fastsatt ny forskrift for startlån som gjelder fra 1. april 2014. Ordningen med startlån blir mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer.

 5. 24.03 - Finalistene til Statens byggeskikkpris 2014 er klare

  Juryen for Statens byggeskikkpris har nå plukket ut åtte bygg som går til finalerunden. - Diskusjonene har særlig gått på både kvalitet og hvilken funksjon bygget har og tjener i de omgivelsene det ligger, sier juryens leder Anne Enger.

 6. 21.03 - Beholder fasaden, men blir ny innvendig

  Etter total innvendig rehabilitering av leiegården Jonas Reinsgate 19, vil boligmarkedet i Bergen få tipp, topp moderne leiligheter, som er både universelt utformet og har lavt energibehov. Denne leiegården er over 100 år og har verneverdige fasader.

 7. 13.03 - Rehabiliterer til høyeste energikarakter

  I Moltemyrprosjektet er selve rehabiliteringen godt i gang. 25 byggfagelever rullerer på arbeidet med å tette og isolere den 47 år gamle eneboligen i Arendal. Når huset er ferdig, består det av to boenheter med energikarakter A, rehabilitert etter TEK10.

 8. 10.03 - Endring i retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

  Den nye retningslinjen presiserer kravet om universell utforming i henhold til TEK 10 og er oppdatert i forhold til generelle retningslinjer for Husbankens lånevirksomhet.

 9. 27.02 - La frem klimapakke for 2030 – energieffektivisering på vent

  EU kommisjonen presenterte i januar sitt forslag til klimapakke for 2030. Målet er at EUs økonomi og energiforsyning skal bli mer konkurransedyktig, sikker og bærekraftig. Tidligere har EU vedtatt politiske mål for reduksjon av klimagassutslipp for 2020 og har vedtatt et veikart for 2050.

 10. 26.02 - Passivhus truer ikke folkehelsa

  En ny rapport fra Sintef Byggforsk viser at passivhus gir gode muligheter for å skape et helsefremmende inneklima.