Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 14.06 - Vinner av Statens byggeskikkpris for 2016: Våler kirke

  Våler kirke i Solør er kåret til vinner av Statens byggekikkpris for 2016. Det er første gang et kirkebygg vinner denne prisen.

 2. 12.06 - Vi sender direkte fra utdelingen av Statens byggeskikkpris

  Statens byggeskikkpris 2016 deles ut tirsdag 14. juni på Litteraturhuset i Oslo. Du kan følge utdelingen direkte på vår nett-tv kl. 14.30.

 3. 10.06 - Internasjonal pris til "Sjef i eget liv"

  Finans Norge har vunnet sølvmedalje i den internasjonale konkurransen Global Best Award for samarbeidet med Husbanken, AVdir og Ungt Entreprenørskap om programmet Sjef i eget liv.

 4. 09.06 - Husbanken vant pris for årets digitale tjeneste

  Husbankens elektroniske søknad for startlån ble tildelt prisen «Årets digitale tjeneste – Kvalitet på nett 2016» på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) digitaliseringskonferanse 10. juni.

 5. 13.05 - Gledelig styrking av bostøtten

  I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke overslagsbevilgningen til bostøtte med 285 millioner kroner. Dette kommer som en følge av at anslaget for antall mottakere har økt og sammensetningen av mottakergrupper er endret.

 6. 05.04 - Kommunene oppfordres til å ta i bruk eksisterende bolig- og bygningsmasse for å bosette flyktninger

  Husbanken tilpasser sin praksis og vil ikke stille kvalitetskrav utover teknisk forskrift når det blir gitt grunnlån. Dette gjelder kun i tilfeller for fremskaffelse av utleieboliger hvor kommunen er eier eller har disposisjonsrett/tildelingsrett.

 7. 01.04 - Trondheim bosatte flere flyktninger i 2015 ved å samarbeide med det private utleiemarkedet

  Trondheim kommune ble anmodet om å bosette 300 flyktninger av IMDi i 2015. Etter at kommunen inngitt et samarbeid med private utleieaktører i kommunen, kunne Trondheim å ta i mot 40 prosent flere enn anmodet. 

 8. 18.03 - På Saupstad-Kolstad er trivselen stor

  I følge Are Risto Øyasæter, arkitekt ved byplankontoret og del av programgruppen i områdeløftet, lever ikke Saupstad opp til sitt rykte som utrivelig drabantby. Her er trivselen stor! Bydelen er en grønn oase – og kanskje den mest mangfoldige i Trondheim.

 9. 16.03 - Digitalisering - en forutsetning for nå målene i boligpolitikken

  I et intervju med Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler administrerende direktør Bård Øistensen Husbankens erfaringer med digitalisering. Han gir også tre gode råd til andre toppledere i staten som ønsker å få fart på digitaliseringen og flere vellykkede digitaliseringsprosjekter.

 10. 15.02 - Seminar over hele landet om oppgradering i borettslag og sameier

  Gjennom å oppgradere boligselskapet kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold, øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen. Når borettslaget eller sameiet har behov for oppgradering, bør styret sette av nok tid til beslutningsprosessen, gi beboerne informasjon i små porsjoner og åpne for dialog