Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 21.05 - Passivhus, hett og tett

  Passivhus er et hett tema om dagen og står på agendaen for nye tekniske forskrifter. Kjøperne har også fått øynene opp for konseptet som har god isolering og en tett bygningskonstruksjon. –Økt miljøbevissthet, mener adm. dir Pål Morten Oxaal i Heimdal Eiendomsmegling.

 2. 19.05 - Drammen best på bosetting av flyktninger

  5. mai kåret IMDi beste bosettingskommune for 2014. Drammen kommune nådde helt til topps etter å ha blitt nominert for tredje gang. Konkurransen fra de andre nominerte kommunene var sterk. De har alle utrettet mye for bosetting av flyktninger og andre boligsosiale tiltak gjennom solid programarbeid over flere år.

 3. 11.05 - Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig

  Det er budskapet i rapporten om den nye modellen for «leie-før-eie» som ble presentert på frokostmøte i Husbanken øst 12.mai.

 4. 28.04 - Drømmeløft for samfunnsinnovasjon på tvers

  De store samfunnsutfordringene vi står ovenfor, involverer både private, offentlige og sivile aktører. Næringspolitikken påvirker velferdspolitikken, og omvendt. Innovasjonspolitikk på området må ta hensyn til samspillet mellom dem.

 5. 16.04 - Merket for god design til eSøknad bostøtte

  Juryen trakk særlig fram løsningens brukervennlighet i sin begrunnelse da Husbanken ble tildelt Merket for god design under Designdagen 2015.

 6. 16.04 - Et miljøforbilde for borettslag i hele Norden

  Etter cirka ett års byggetid, er Stjernehus borettslag i Kristiansand oppgradert til lavenergihus. Høyblokka fra 1965 som ble kåret til «Norges kaldeste borettslag» har blitt til et av de varmeste.

 7. 13.04 - De boligsosiale KOSTRA-tallene for 2014

  Flere får tildelt bolig, og økningen i bruk av midlertidige botilbud flater ut, viser foreløpige tall fra SSB. Husbanken ber kommunene kvalitetssikre egen rapportering.

 8. 13.04 - Auka etterspurnad etter lån til kjøp av utleigebustader

  Ved utgangen av februar hadde Husbanken motteke søknader om grunnlån til kjøp av utleigebustader for til saman 140 millionar kroner. Det er fem gonger så mange som same periode i 2014. Utleigebustader, særleg til busetjing av flyktningar, er høgt prioritert i Husbanken.

 9. 09.04 - nyhet

 10. 16.03 - Seks bygg konkurrerer om Statens Byggeskikkpris 2015

  Seks av de totalt 76 byggene som ble innmeldt er nominert til den avsluttende runden. – Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er godt fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.