Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 10.12 - Hvordan er det å bo i et nullutslippshus?

  Forskeren Thomas Berker tar med seg familien sin og flytter inn i et nullutslippshus over nyttår. Huset skal utjevne byggets CO2-utslipp fra oppføringen, dets materialer og hele levetiden. Huset bygges ved NTNU i Trondheim, og har fått navnet ZEB – living lab.

 2. 09.12 - Stort sprik i forståelsen av energibruk

  Myndighetenes politikk innen energibruk og -effektivisering har vært basert på feil antakelser om forbrukernes motiver. Det viser en ny doktoravhandling.

 3. 09.12 - Klare for oppgradering

  To demohus er valgt i forskningsprosjektet SEOPP – ett hus fra sekstitallet i Oslo, og ett fra syttitallet i Bergen.

 4. 03.12 - Resultater etter 5 år med program

  Tett programsamarbeid med 14 kommuner i region øst siden 2009, har åpnet dører for boligsosialt arbeid.

 5. 02.12 - Vikna: Bygger passivhus med engasjement og iver

  Elever fra bygg- og anleggsteknikklinja ved Ytre Namdal VGS bygger passivhus på oppdrag fra Vikna kommune. Iveren er så stor at arbeidet ligger 3-4 uker foran tidsskjema, til glede for både byggenæringa og kommunen.

 6. 28.11 - Pris for beste tjeneste på nett

  Den elektroniske løsningen for søknad om bostøtte har fått pris for beste tjeneste på nett. - En tydelig anerkjennelse av det omfattende moderniseringsarbeidet Husbanken har igangsatt, sier en stolt husbankdirektør

 7. 09.10 - Mål om 50 leietakere i eid bolig innen 2015

  Etter de ni første månedene i år har 18 husstander fått bistand til kjøp av bolig. Målsettingen om 50 husstander innen 2015 er innenfor rekkevidde med til sammen 31 bosatt siden 2012.

 8. 08.10 - Selvforsynt med strøm i landets første nullenergihus

  Rett i vannkanten ved Mårvann i Froland, Aust-Agder, ligger det som er Norges første nullenergihus. Huset heter nullenergihus fordi det produserer like mye energi som det har behov for per år. Dermed kan to fornøyde huseiere være selvforsynt med energi.

 9. 08.10 - Forslaget til statsbudsjett for 2015 tillater et fortsatt høyt aktivitetsnivå

  Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en uforandret låneramme, en heving av boutgiftstaket for bostøtte og viderefører tilskudd til tilpasning på om lag samme nivå som året før.

 10. 07.10 - Distriktskommuner mest positive til bosetting av flyktninger

  Agderkommunene er genuint opptatt av integrering, og spesielt disktriktskommunene. Samtidig er arbeidet dugnadspreget, og et mindretall har en boligplan. Det mangler oversikt over tilskudd og resultater, og innvandrernes bidrag i lokalsamfunnet har lite fokus.