Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 11.02 - Dette skjer i Bolig for velferd i 2016

  Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020), angir retningen for det boligsosiale arbeidet fram mot 2020. Målet med strategien er å samle og målrette den offentlige innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. De involverte direktoratene har nå lagt frem planen med tiltak for det kommende året.

 2. 03.02 - Snart kan alle søke startlån og tilskudd elektronisk

  2. februar åpnet Husbanken opp for å ta imot elektronisk søknad fra innbyggerne i syv utvalgte kommuner. Går alt etter planen, vil denne digitale løsningen være tilgjengelig for hele landet i mai måned.

 3. 03.02 - Gode råd er ikke alltid dyre

  I blant er de faktisk helt gratis! Naturvernforbundet har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken for å kurse studenter som skal gi energirådgiving til boligeiere. I løpet av februar skal studenter ved Høgskolen i Bergen gjennomføre over 50 energirådgivningsoppdrag.

 4. 01.02 - Slik får du borettslaget med på oppgradering

  For å overbevise eierne om at borettslaget/sameiet bør oppgraderes, bør styret sette av nok tid til beslutningsprosessen, gi beboerne informasjon i små porsjoner og åpne for dialog. SINTEF Byggforsk og Norske Boligbyggelag (NBBL) har nå testet ut og oppdatert veilederen som skal hjelpe borettslag med å få eiere med på ambisiøse energioppgraderinger.

 5. 29.01 - Husbankens prioriteringer i 2016

  Husbanken takker kommunene for godt samarbeid i året som har gått. 2015 var et utfordrende år, spesielt med tanke på det store antallet asylsøkere som ankom landet. Vi vil rose dere for god innsats på det boligsosiale området i 2015. I 2016 har Husbanken minst like store muskler som i 2015. Dette skaper rom for satsing i kommunene.

 6. 19.01 - 23500 boliger på nivå med nye energiforskrifter

  Husbanken har finansiert bygging av 23500 boliger som er på samme energinivå som i de nye energiforskriftene i TEK 10.

 7. 19.01 - Nå kan du søke Husbanken om kompetansetilskudd

  Husbanken inviterer til å søke på kompetansetilskudd i 2016 til pilot og forbildeprosjekter innenfor temaet bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

 8. 18.12 - Oppgraderte til passivhusstandard

  I 2012 bestemte Livia Dickie og familien å oppgradere sin enebolig til passivhusstandard. Oppgraderingen ble ferdigstilt i 2014, og nå er det lagd to filmer om oppgraderingen.

 9. 15.12 - Statlige aktører i Sør-Trøndelag jobber sammen for å få «Bolig for Velferd»

  Det er kommunene som har ansvar for å bosette de som sliter på boligmarkedet, men samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes. Bolig for Velferd skal samle den offentlige innsatsen ovenfor de som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

 10. 07.12 - Boligsosialt arbeid: Samordning av tilskudd

  1. februar er felles søknadsfrist for tilskudd fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken. Samordningen skal gjøre det enklere for kommunene.