I forbindelse med flytting har vi driftsstans av alle it-systemer fra 31.7 – 3.8.15. Les mer...

Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 03.07 - En milliard kroner ekstra til startlån

  Etterspørselen etter lån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker, mens kommunene har økt forbruket av startlån til vanskeligstilte som etablerer seg i egen bolig med 30 prosent fra i fjor. Nå gir Husbanken kommunene mulighet til å øke omfanget av startlån fra 6,5 til 7,5 milliarder kroner.

 2. 01.07 - Et økt antall flyktninger fikk tildelt bolig i 2014

  SSB presenterer ny statistikk i en artikkel knyttet til kommunale boliger. Tallene sier blant annet at 17 909 husstander fikk tildelt kommunal bolig i 2014.

 3. 23.06 - Kraftig redusert etterspørsel etter grunnlån fra Husbanken

  Etterspørselen etter grunnlån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker kraftig. – Utviklingen er som forventet når Husbankens rolle som supplement til boligmarkedet er ytterligere tydeliggjort, sier administrerende direktør Bård Øistensen.

 4. 21.05 - - Mer miljøbevisste boligkjøpere

  Passivhus er et hett tema om dagen og står på agendaen for nye tekniske forskrifter. Kjøperne har også fått øynene opp for konseptet som har god isolering og en tett bygningskonstruksjon.

 5. 19.05 - Drammen best på bosetting av flyktninger

  5. mai kåret IMDi beste bosettingskommune for 2014. Drammen kommune nådde helt til topps etter å ha blitt nominert for tredje gang. Konkurransen fra de andre nominerte kommunene var sterk. De har alle utrettet mye for bosetting av flyktninger og andre boligsosiale tiltak gjennom solid programarbeid over flere år.

 6. 11.05 - Kommunene kan hjelpe flere fra leid til eid bolig

  Det er budskapet i rapporten om den nye modellen for «leie-før-eie» som ble presentert på frokostmøte i Husbanken øst 12.mai.

 7. 28.04 - Drømmeløft for samfunnsinnovasjon på tvers

  De store samfunnsutfordringene vi står ovenfor, involverer både private, offentlige og sivile aktører. Næringspolitikken påvirker velferdspolitikken, og omvendt. Innovasjonspolitikk på området må ta hensyn til samspillet mellom dem.

 8. 16.04 - Merket for god design til eSøknad bostøtte

  Juryen trakk særlig fram løsningens brukervennlighet i sin begrunnelse da Husbanken ble tildelt Merket for god design under Designdagen 2015.

 9. 16.04 - Et miljøforbilde for borettslag i hele Norden

  Etter cirka ett års byggetid, er Stjernehus borettslag i Kristiansand oppgradert til lavenergihus. Høyblokka fra 1965 som ble kåret til «Norges kaldeste borettslag» har blitt til et av de varmeste.

 10. 13.04 - De boligsosiale KOSTRA-tallene for 2014

  Flere får tildelt bolig, og økningen i bruk av midlertidige botilbud flater ut, viser foreløpige tall fra SSB. Husbanken ber kommunene kvalitetssikre egen rapportering.