Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 26.01 - Siste frist for å melde på bygg til Statens byggeskikkpris

  Nå haster det med å melde inn ditt favorittbygg til konkurransen om Statens byggeskikkpris 2015. Påmeldingsfristen er 5. februar. Alle kan melde på bygg

 2. 26.01 - Søknadsfrist for kompetansetilskudd er 1. mars 2015

  Både kompetansetilskudd for boligsosialt arbeid og for bolig- og byggkvalitet må søkes innen 1. mars.

 3. 26.01 - Søk startlån og tilskudd før 6. februar

  Startlån, tilskudd til etablering, tilpasning og by- og områdeutvikling må søkes innen 6. februar. Også Helsedirektoratet har et tilskudd mange kommuner kan søke

 4. 26.01 - Her finner du de gode eksemplene!

  I Husbankens base over gode eksempler finner du nå over 120 prosjekter innen temaene boligsosialt arbeid, miljø- og energi, universell utforming, omsorgsboliger- og sykehjem, byggeskikk, områdeløft og studentboliger. Vi håper at disse eksemplene er til stor inspirasjon for kommunene og byggebransjen.

 5. 09.12 - Stort sprik i forståelsen av energibruk

  Myndighetenes politikk innen energibruk og -effektivisering har vært basert på feil antakelser om forbrukernes motiver. Det viser en ny doktoravhandling.

 6. 02.12 - Vikna: Bygger passivhus med engasjement og iver

  Elever fra bygg- og anleggsteknikklinja ved Ytre Namdal VGS bygger passivhus på oppdrag fra Vikna kommune. Iveren er så stor at arbeidet ligger 3-4 uker foran tidsskjema, til glede for både byggenæringa og kommunen.

 7. 28.11 - Pris for beste tjeneste på nett

  Den elektroniske løsningen for søknad om bostøtte har fått pris for beste tjeneste på nett. - En tydelig anerkjennelse av det omfattende moderniseringsarbeidet Husbanken har igangsatt, sier en stolt husbankdirektør

 8. 09.10 - Mål om 50 leietakere i eid bolig innen 2015

  Etter de ni første månedene i år har 18 husstander fått bistand til kjøp av bolig. Målsettingen om 50 husstander innen 2015 er innenfor rekkevidde med til sammen 31 bosatt siden 2012.

 9. 08.10 - Selvforsynt med energi i landets første nullhus

  Rett i vannkanten ved Mårvann i Froland, Aust-Agder, ligger det som er Norges første nullenergihus. Huset heter nullenergihus fordi det produserer like mye energi som det har behov for per år. Dermed kan to fornøyde huseiere være selvforsynt med energi.

 10. 08.10 - Forslaget til statsbudsjett for 2015 tillater et fortsatt høyt aktivitetsnivå

  Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en uforandret låneramme, en heving av boutgiftstaket for bostøtte og viderefører tilskudd til tilpasning på om lag samme nivå som året før.