Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 23.08 - Store muligheter i gammel bebyggelse

  Eksisterende bebyggelse har ofte et mye bedre utgangspunkt for universell utforming enn det vi klarer å bygge i dag, sier urbanist Erling Dokk Holm. 

 2. 08.07 - Oppgradering i Oppdal

  Elever ved Oppdal VGS har siden høsten 2015 jobbet med oppgraderingen av en liten kommunal enebolig med mål om å nå passivhusstandard og gjøre den mer tilgjengelig. Arbeidet har høy overføringsverdi til tilsvarende prosjekter.

 3. 07.07 - Ferdig oppgradert

  Magnus Holmvassdal og hans medelever fra Olav Duun VGS som har oppgradert en omsorgsbolig i Overhalla har deltatt på kurs i oppgradering av boliger hos Sintef Byggforsk. Nå er boligen oppgradert til passivhusstandard og elevene oppgradert på passivhuskunnskap.

 4. 14.06 - Vinner av Statens byggeskikkpris for 2016: Våler kirke

  Våler kirke i Solør er kåret til vinner av Statens byggekikkpris for 2016. Det er første gang et kirkebygg vinner denne prisen.

 5. 12.06 - Vi sender direkte fra utdelingen av Statens byggeskikkpris

  Statens byggeskikkpris 2016 deles ut tirsdag 14. juni på Litteraturhuset i Oslo. Du kan følge utdelingen direkte på vår nett-tv kl. 14.30.

 6. 10.06 - Internasjonal pris til "Sjef i eget liv"

  Finans Norge har vunnet sølvmedalje i den internasjonale konkurransen Global Best Award for samarbeidet med Husbanken, AVdir og Ungt Entreprenørskap om programmet Sjef i eget liv.

 7. 09.06 - Husbanken vant pris for årets digitale tjeneste

  Husbankens elektroniske søknad for startlån ble tildelt prisen «Årets digitale tjeneste – Kvalitet på nett 2016» på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) digitaliseringskonferanse 10. juni.

 8. 13.05 - Gledelig styrking av bostøtten

  I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke overslagsbevilgningen til bostøtte med 285 millioner kroner. Dette kommer som en følge av at anslaget for antall mottakere har økt og sammensetningen av mottakergrupper er endret.

 9. 05.04 - Kommunene oppfordres til å ta i bruk eksisterende bolig- og bygningsmasse for å bosette flyktninger

  Husbanken tilpasser sin praksis og vil ikke stille kvalitetskrav utover teknisk forskrift når det blir gitt grunnlån. Dette gjelder kun i tilfeller for fremskaffelse av utleieboliger hvor kommunen er eier eller har disposisjonsrett/tildelingsrett.

 10. 01.04 - Trondheim bosatte flere flyktninger i 2015 ved å samarbeide med det private utleiemarkedet

  Trondheim kommune ble anmodet om å bosette 300 flyktninger av IMDi i 2015. Etter at kommunen inngitt et samarbeid med private utleieaktører i kommunen, kunne Trondheim å ta i mot 40 prosent flere enn anmodet.