Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 09.10 - Mål om 50 leietakere i eid bolig innen 2015

  Etter de ni første månedene i år har 18 husstander fått bistand til kjøp av bolig. Målsettingen om 50 husstander innen 2015 er innenfor rekkevidde med til sammen 31 bosatt siden 2012.

 2. 08.10 - Selvforsynt med strøm i landets første nullenergihus

  Rett i vannkanten ved Mårvann i Froland, Aust-Agder, ligger det som er Norges første nullenergihus. Huset heter nullenergihus fordi det produserer like mye energi som det har behov for per år. Dermed kan to fornøyde huseiere være selvforsynt med energi.

 3. 08.10 - Forslaget til statsbudsjett for 2015 tillater et fortsatt høyt aktivitetsnivå

  Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en uforandret låneramme, en heving av boutgiftstaket for bostøtte og viderefører tilskudd til tilpasning på om lag samme nivå som året før.

 4. 07.10 - Distriktskommuner mest positive til bosetting av flyktninger

  Agderkommunene er genuint opptatt av integrering, og spesielt disktriktskommunene. Samtidig er arbeidet dugnadspreget, og et mindretall har en boligplan. Det mangler oversikt over tilskudd og resultater, og innvandrernes bidrag i lokalsamfunnet har lite fokus.

 5. 06.10 - Housing First - nasjonal konferanse i Bergen april 2015

  Husbanken, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til nasjonal konferanse i Bergen den 20. og 21. april 2015. Målgruppen er kommuner og deres samarbeidspartnere, ledere og fagfolk. Sett av datoene nå!

 6. 02.10 - Boliger for ulike behov

  Realisering av boliger til beboere som også trenger gode og varierte tjenester, er en «kneik» for mange kommuner. Også i Asker kommune.

 7. 08.09 - Færre får startlån

  Tall fra husbanken viser en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måender sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere.

 8. 05.09 - 3400 flere omsorgsplasser siden 2008

  Husbankens oversikt over utbetalte investeringstilskudd viser at det siden 2008 er blitt 3400 flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 9. 18.08 - Fremtidsrettet rehabilitering av omsorgsbolig

  Overhalla kommune skal rehabilitere en omsorgsbolig til passivhusstandard. Arbeidet skal utføres av byggfagelever ved Olav Duun VGS i Namsos. Tiltaket er i samsvar med en svært ambisiøs klima- og miljøplan som nylig ble vedtatt i kommunestyret.

 10. 24.07 - Barnefamilie fra Afghanistan kjøpte bolig av kommunen

  Familien på fem fikk tilbud fra Trondheim kommune, om å kjøpe den kommunale utleieboligen de bodde i. – Vi hadde ikke kunnet kjøpt bolig på mange år, hvis det ikke hadde vært for kommunen, sier Torpekai Ibrahim Kheil og Abdul Khalil Hamidi.