Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 25.11 - Utlysning av Statens pris for boligsosialt arbeid 2016

  Statens pris for boligsosialt arbeid deles ut i 2016. Forslagsfrist: 1. april 2016

 2. 24.11 - Et hjelpemiddel for kommunene ved bruk av private utleieboliger

  Lar kommunene gode mulighet gå fra seg? En undersøkelse blant et lite utvalg kommuner viser at fåtallet benytter seg av de juridiske virkemidlene de har til rådighet for å få tilgang til flere utleieboliger.

 3. 19.11 - 400 byggfagelever med passivhuserfaring

  De fem siste årene har mer enn 400 elever bygd eller oppgradert boliger til passivhus fordelt på 12 steder over hele landet. Prosjektene har blitt til etter modell fra Blakstad VGS i Aust-Agder.

 4. 18.11 - Nye energikrav i byggeforskriftene

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift. De nye energikravene skal gjelde fra nyttår. Det vil være en overgangstid på ett år, fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017, hvor byggenæringen kan velge mellom nye eller gamle energikrav.

 5. 16.11 - Ber kommunene bruke Husbanken

  Husbankens økonomiske virkemidler, kompetanse og metode er skreddersydd for bosetting av flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet. - Bruk oss for alt vi er verdt, er husbankdirektør Bård Øistensens budskap til kommunene.

 6. 03.11 - Tillegg til statsbudsjettet 2016

  Regjeringen la fredag 30. oktober fram et tilleggskapittel til forslaget til statsbudsjettet for 2016 knyttet til utgifter som følger av den høye tilstrømningen av asylsøkere. Til sammen økes utgiftene til dette formålet med 9,5 milliarder kroner sammenliknet med forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram 7. oktober.

 7. 19.10 - Flere tilgjengelige og klimavennlige boliger med Husbankens virkemidler

  80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Med Husbankens virkemidler kan kommunene og innbyggerne bygge og oppgradere boligmassen mer klimavennlig og tilgjengelig for alle.

 8. 12.10 - Statsbudsjettet 2016

  Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober. Her er en oversikt over budsjettforslag på Husbankens ansvarsområde.

 9. 22.09 - Får boligdrømmen oppfylt

  I mars 2016 flytter ni unge voksne funksjonshemmede inn i hver sin miljøvennlige leilighet på Romstølen i Arendal. De har selv bestemt hvor de skal bo og hvordan leilighetene skal se ut. Arendal Eiendom KF er byggherre og selger prosjektet til Romstølen Borettslag, slik at de unge blir andelseiere til hver sin leilighet.

 10. 21.09 - Forslag om å tilføre Husbanken nye tilskuddsmidler til utleieboliger for 2015

  Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere til Europa. Dette har også ført til en stor økning til Norge. Regjeringen har derfor foreslått å øke årets tilsagns-ramme for utleieboliger med 111,1 millioner kroner for å bidra til raskere bosetting i kommunene.