Nyhetsarkiv

Avansert utvalg

 1. 08.09 - Færre får startlån

  Tall fra husbanken viser en nedgang i antall startlån på 22 prosent i årets sju første måender sammenliknet med samme periode i fjor. Også det utbetalte lånebeløpet er lavere.

 2. 05.09 - 3400 flere omsorgsplasser siden 2008

  Husbankens oversikt over utbetalte investeringstilskudd viser at det siden 2008 er blitt 3400 flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 3. 18.08 - Fremtidsrettet rehabilitering av omsorgsbolig

  Overhalla kommune skal rehabilitere en omsorgsbolig til passivhusstandard. Arbeidet skal utføres av byggfagelever ved Olav Duun VGS i Namsos. Tiltaket er i samsvar med en svært ambisiøs klima- og miljøplan som nylig ble vedtatt i kommunestyret.

 4. 24.07 - Barnefamilie fra Afghanistan kjøpte bolig av kommunen

  Familien på fem fikk tilbud fra Trondheim kommune, om å kjøpe den kommunale utleieboligen de bodde i. – Vi hadde ikke kunnet kjøpt bolig på mange år, hvis det ikke hadde vært for kommunen, sier Torpekai Ibrahim Kheil og Abdul Khalil Hamidi.

 5. 18.07 - Fra kommunal leietaker til boligeier

  Ustabil inntekt og grunnleggende kunnskap om boligmarkedet, er de største utfordringene kommunale leietakere har når de skal kjøpe bolig. I utviklingsprosjektet «Fra kommunal til privat bolig – del 2», har Trondheim kommune sett på hindringer kommunale leietakere møter når de skal kjøpe bolig.

 6. 18.07 - Retningslinjene for tilskudd til omsorgsboliger og utleieboliger er revidert

  Tilskuddene til omsorgsboliger og sykehjem samt utleiebolger er revidert. De inneholder blant annet presieringer om antall og plassering.

 7. 16.07 - Retningslinjene for grunnlån er revidert

  Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming. Husbanken opplever økende etterspørsel etter grunnlån, og grunnlån til boligsosiale formål skal prioriteres.

 8. 03.07 - Stort miljøpotensial i eldre hus

  Flere av de største aktørene i byggebransjen har gått sammen i et nytt prosjekt kalt SEOPP. Sammen skal de undersøke nye måter å nå energimål på, og i prosessen vil de gjerne ha din hjelp.

 9. 30.06 - Tilskudd til tilpasning: Kommunene må rapportere på gjenstående midler

  Husbanken har bedt alle kommuner med gjenstående midler på konto om å redegjøre for gjenstående midler samt redegjøre for i hvilken grad midlene er bundet opp i vedtatte men ikke utbetalte saker. Frist: 30. september.

 10. 25.06 - Frivillige hjelper til i boligjakten

  Asker kommune koordinerer frivillige til boligsosialt arbeid. – Dette er en forlengelse av det vi har mulighet til å tilby i kommunen, og er et flott supplement.